Jubileuszowy Maraton Matematyczny – 60 zadań na 60-lecie naszej Szkoły

Jubileuszowy Maraton Matematyczny – 60 zadań na 60-lecie naszej Szkoły

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w wyjątkowym konkursie matematycznym z okazji Jubileuszu 60-lecia Szkoły.

Ogłaszamy „Jubileuszowy Maraton Matematyczny – rozwiążę 60 zadań na 60-lecie Szkoły”

Konkurs tylko dla długodystansowców!

Regulamin Konkursu:
1. Do konkursu może przystąpić każdy uczeń naszej szkoły.
2. Uczestnik konkursu rozwiązuje 60 zadań.
3. Konkurs rozgrywany jest w sześciu miesiącach, od października do grudnia (I etap JMM) oraz od lutego do kwietnia (II etap JMM).
4. W każdym miesiącu konkursowym, 1-go i 15-go dnia miesiąca, na stronie szkoły będzie publikowane 5 nowych zadań.
5. Uczestnik rozwiązuje zadania, każde na oddzielnej kartce i oddaje do swojego nauczyciela matematyki, przy czym nieprzekraczalnym terminem oddania rozwiązań jest dzień publikacji następnych zadań lub ostatni dzień danego miesiąca konkursowego.
6. Za rozwiązanie każdego zadania można uzyskać maksymalnie 10 punktów, a w całym konkursie 600 punktów.
7. Rozwiązania nieautorskie, powielone, klonowane itp. będą odrzucane.
8. Ranking wyników w kolejnych miesiącach konkursowych będzie dostępny na stronie szkoły. Uczestnik może zastrzec dane osobowe tylko do wiadomości Komisji Konkursowej i występować pod wybranym przez siebie nickiem.
9. Nagroda za zwycięstwo w I etapie: szóstka z matematyki.
10. Nagroda za zwycięstwo w JMM: szóstka z matematyki.
11. Nagrody za trzy pierwsze miejsca w JMM: dyplomy i nagrody rzeczowe.
12. Pierwsze rozdanie nagród nastąpi po I etapie JMM przed klasyfikacją za I-szy okres roku szkolnego, a finałowe rozdanie nagród w JMM przed klasyfikacją końcoworoczną.

Zapraszamy!