Konferencja „Kuźnia Młodych Ekonomistów”

Konferencja „Kuźnia Młodych Ekonomistów”

11 czerwca 2015 roku odbyła się w Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini Powiatowa Konferencja „Kuźnia Młodych Ekonomistów” jako podsumowanie projektu pod tym samym tytułem.

Celem projektu, trwającego od 27 marca do 15 czerwca 2015 r. było propagowanie wiedzy finansowej i wzbudzenie zainteresowania problemami z zakresu gospodarowania finansami osobistymi wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych poprzez realizację cyklu warsztatów, organizację konkursu „Zarządzanie finansami osobistymi” oraz Powiatowej Konferencji „Kuźnia Młodych Ekonomistów”.

Głównym celem czwartkowej konferencji była integracja środowiska lokalnego w celu wypracowania wniosków, których realizacja posłuży podniesieniu świadomości finansowej i ekonomicznej społeczeństwa lokalnego z udziałem Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini.

Prelegentami Konferencji byli:

  1. doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie – Agnieszka Kołodziejczyk, która przedstawiła aktualną sytuację na rynku pracy w województwie małopolskim z uwzględnieniem powiatu chrzanowskiego,
  2. naczelnik Urzędu Skarbowego w Chrzanowie – Marek Łyszczarz, który zaznajomił uczestników konferencji z rolą administracji skarbowej i jej wpływem na rozwój ekonomiczno-gospodarczy powiatu,
  3. kierownik Banku Pekao S.A. Oddział w Trzebini – Dorota Dyba poruszyła zagadnienie poziomu wiedzy finansowej i ekonomicznej środowiska lokalnego,
  4. przedstawiciel PHU Instalbud w Trzebini , będący równocześnie absolwentem ZSECH Trzebinia – Jarosław Bogusz, który podkreślił rolę ekonomicznych umiejętności przy tworzeniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Kolejnym punktem konferencji było ogłoszenie wyników konkursu „Zarządzanie Finansami Osobistymi” a także uroczyste wręczenie nagród.
Podsumowaniem stała się dyskusja panelowa z udziałem w/w prelegentów oraz pani Barbary Traczyk-Zawadzińskiej – naczelnik Wydziału Organizacji i Analiz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chrzanowie. Efektem dyskusji były ciekawe rozwiązania mające na celu podniesienie wiedzy finansowej i ekonomicznej społeczeństwa lokalnego, a w szczególności:

– edukacja finansowa i ekonomiczna już od najmłodszych lat /warsztaty w szkołach podstawowych, przedszkolach/,

– spotkania uczniów z przedsiębiorcami,

– spotkania z pracownikami banków na lekcjach podstaw przedsiębiorczości,

– pomoc przy wypełnianiu zeznań podatkowych (PIT) podczas dyżurów w ZSECH w okresie wzmożonego zapotrzebowania na usługi doradczo-podatkowe,

– obecność uczniów na praktykach w urzędzie skarbowym.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

Podziękowania:

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini pani Renata Bębenek oraz koordynatorzy projektu „Kuźnia Młodych Ekonomistów” pani Maria Mendela i pani Marta Tybor pragną podziękować wszystkim uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uczestniczącym w warsztatach, konkursie oraz konferencji za osobisty wkład wniesiony w realizację projektu. Bez Was nie byłoby tego projektu!

Słowa uznania i podziękowania kierujemy również do naszych prelegentów za ciekawe wystąpienia, które wpłynęły na wzrost wiedzy finansowej i ekonomicznej uczestników konferencji:

pani Agnieszce Kołodziejczyk – doradcy zawodowemu Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie,

pani Dorocie Dybie – kierownik Banku Pekao S.A. Oddział w Trzebini,

pani Barbarze Traczyk-Zawadzińskiej – naczelnik Wydziału Organizacji i Analiz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chrzanowie / absolwentce ZSECH Trzebinia/,

panu Markowi Łyszczarzowi – Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Chrzanowie,

panu Jarosławowi Boguszowi – przedstawicielowi PHU Instalbud w Trzebini /absolwentowi ZSECH Trzebinia/.

Panu staroście powiatu chrzanowskiego Januszowi Szczęśniakowi dziękujemy za przybycie i wręczenie nagród finalistom naszego konkursu.

Pani wiceburmistrz gminy Trzebina Annie Stolarz, dyrektorowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
w Chrzanowie panu Jarosławowi Babiec, przedstawicielowi Rady Powiatu panu Tadeuszowi Szybalskiemu oraz panu Kazimierzowi Siejce, dyrektorom i nauczycielom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dziękujemy bardzo za udział w Konferencji.

Wszystkim gościom zaproszonym dziękujemy za poświęcony czas i zaszczycenie swoją obecnością Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini

Panu Lesławowi Wilczakowi – specjaliście ds. komunikacji społecznej NBP o/Kraków oraz pani Marii Orzażewskiej– specjaliście w Departamencie Edukacji i Wydawnictw NBP – dziękujemy za pomoc merytoryczną w realizacji projektu, udział w konferencji i wręczenie nagród finalistom konkursu „Zarządzanie finansami osobistymi”.

Pani Redaktor Naczelnej Tygodnika „Przełom” Grażynie Kaim bardzo dziękujemy za przybycie i udział w konferencji.

Projekt był współfinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego. Patronat nad Konferencją objęło Starostwo Powiatowe w Chrzanowie.