Konkurs „Wnuczka, wnuczek edukuje — babcia, dziadek się stosuje!”

Konkurs „Wnuczka, wnuczek edukuje — babcia, dziadek się stosuje!”

Małopolska Policja wraz z partnerem projektu: Samorządem Województwa Małopolskiego ogłaszają konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych województwa małopolskiego mający na celu propagowanie zasad bezpieczeństwa zwłaszcza wśród seniorów – osób najbardziej narażonych na bezwzględną działalność oszustów, przez których niejednokrotnie tracą dorobek całego życia.

Konkurs stanowi jeden z elementów Porozumienia zawartego z początkiem sierpnia 2020 roku pomiędzy Województwem Małopolskim a Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie,  dotyczącym współpracy przy realizacji zadania „Wielopokoleniowa Edukacja Małopolan” w ramach Pakietu Edukacyjnego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

Do udziału w projekcie włączyli się również Pani Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty obejmując wydarzenie Honorowym Patronatem oraz Pan Mariusz Bartkowicz – Prezes Zarządu Radia Kraków S.A.udzielającPatronatu Medialnego.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach przeznaczonych dla uczniów oraz szkół ponadpodstawowych, w wyniku których zostaną wyłonione najlepsze filmowe materiały profilaktyczne z obszaru oszustw popełnianych na osobach starszych oraz poszerzy się grono osób świadomych występujących zagrożeń.

W pierwszej kategorii: „Ostrzeż seniora” dla szkół ponadpodstawowych, należy wykonać plakat z ostrzeżeniami, który będzie zawierał, co najmniej jedną z metod działania oszustów, np. „na policjanta”, „na wnuczka”. Uczestnicy konkursu mogą również skorzystać z gotowych materiałów (np. logo projektu, plakat projektu, ulotka). Najważniejsze, aby opowiedzieć babci, dziadkowi lub innemu seniorowi z otoczenia o przestępcach, którzy najczęściej podając się za policjanta lub krewnego „wyłudzają” od nich pieniądze lub inne kosztowności.  Następnie udokumentować swoje zadanie wykonując fotografię seniora trzymającego plakat.

W drugiej kategorii: konkurs filmowy dla uczniów szkół ponadpodstawowych należy przygotować film z poradami dla babć, dziadków lub innych seniorów z otoczenia. Uczestnikami w tej kategorii mogą być uczniowie indywidualnie lub zespołowo (do 3 osób),  którzy w postaci filmu, animacji lub spotu wykonają utwór o tematyce dotyczącej zagrożeń oszustwami z jakimi osoby starsze mogą się spotkać na co dzień. Najważniejsze aby film zawierał co najmniej jedną z metod działania oszustów: „na wnuczka”, „na policjanta” itp.

Intencją Konkursu jest integracja międzypokoleniowa. Młodzi ludzie będą mieli za zadanie dotrzeć do pokolenia seniorów i przekazać wiedzę dotyczącą metod działania oszustów. Sprawcy tych czynów, wielokrotnie wykorzystują  dobroduszność, bezkrytyczność, obniżony poziom czujności starszych i samotnych osób, a także izolację społeczną spowodowaną pandemią do osiągnięcia swoich przestępczych celów.

Aktywizacja młodzieży oraz szkół ukierunkowana na podniesienie świadomości niebezpieczeństw wśród osób starszych na terenie województwa małopolskiego przyczyni
się do podniesienia świadomości społecznej w tym obszarze, a tym samym zmniejszenia ilości osób pokrzywdzonych.

Konkurs rozpoczyna się w dniu 21 września 2020 roku. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa 31 października 2020 roku.

Dla zwycięskich szkół i uczniów przewidziano atrakcyjne nagrody w postaci laptopów, tabletów itp.

Pomóż chronić seniorów!

Zapraszamy do obejrzenia spotu promującego akcję, który znajduje się na fanpage Bezpieczne Dziecko.

Pomóż chronić seniorów.

UWAGA. Kolejny KONKURS z cyklu "WNUCZKA, WNUCZEK EDUKUJE BABCIA DZIADEK SIĘ STOSUJE". Tym razem dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Szczegóły w filmiku promocyjnym.Nie bądź obojętny na krzywdę. POMÓŻ CHRONIĆ SENIORÓW.Dziękujemy Krakowskiej Drużynie Orląt im. A. Petrykiewicza za pomoc w realizacji filmu.Projekt w ramach KDBDiM "Bezpieczne dziecko"Organizator: Małopolska PolicjaPartnerem projektu jest SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO.Honorowy Patronat: Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak.Patronat Medialny: Radio Kraków

Publiée par Bezpieczne Dziecko sur Lundi 21 septembre 2020

Dziękujemy Krakowskiej Drużynie Orląt im. A. Petrykiewicza za pomoc w realizacji filmu.

Uczniów chętnych do stworzenia filmu, spotu, animacji o maksymalnym czasie 180 sekund na temat podany w regulaminie konkursu prosimy o kontakt z nauczycielami informatyki osobiście, przez dziennik Vulcan lub Microsoft Teams.