Kraków miastem Wyspiańskiego

Kraków miastem Wyspiańskiego

Spacer po krakowskich Plantach stanowił preludium do aktywnego zwiedzania zabytków Starego Miasta przez uczniów klasy III S. Chętni spośród nas przyjęli na siebie rolę przewodnika zaznajamiającego pozostałych z historią, architekturą i stylami Barbakanu, Bramy Floriańskiej, Kościoła Mariackiego, Ratusza i Sukiennic. Równie aktywnie pracowaliśmy w Muzeum Narodowym, biorąc udział w warsztatach „Prawda i mit o Stanisławie Wyspiańskim”. Pogłębiliśmy naszą wiedzę o tym genialnym nowatorskim twórcy, który pragnął przebudować Kraków po swojemu. Zdumiała nas wszechstronności artysty, różnorodność jego twórczości malarskiej, literackiej, teatralnej.

/MM, PS/