WSPÓŁPRACA Z HOTELEM „PLATAN”

WSPÓŁPRACA Z HOTELEM „PLATAN”

8 marca, kiedy to prezentowaliśmy nasze kierunki kształcenia gimnazjalistom i ośmioklasistom, odbyło się jeszcze jedno ważne wydarzenie w życiu naszej szkoły.  Otóż między naszą szkołą a hotelem PLATAN w Chrzanowie zostało zawarte porozumienie o współpracy i objęciu patronatem klas o profilu hotelarskim i gastronomicznym.

Stosowny dokument podpisały obie panie dyrektor reprezentujące strony. Mamy nadzieję, że korzyści wynikające z tej współpracy przypadną przede wszystkim uczniom tych kierunków. Na zakończenie obie panie dyrektor zapoznały się z przygotowanymi pokazami i promocją naszych kierunków kształcenia i nie kryły zachwytu dot. pomysłowości  i kreatywności przygotowania takiej oferty. Dla pani właściciel hotelu była to również okazja do wspomnień, gdyż jak wyznała jest absolwentką naszej szkoły.

EG