Lekcja otwarta: Podsumowanie roku Norwida

Lekcja otwarta: Podsumowanie roku Norwida

W uznaniu zasług Cypriana Kamila Norwida dla polskiej sztuki i kultury, w 200-lecie jego urodzin Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2021 rokiem  Cypriana Kamila Norwida.

Z tej okazji , 17 grudnia,  odbył się w naszej szkole cykl lekcji otwartych dla klas drugich ukazujący życie i twórczość tego wybitnego artysty.

Lekcja przybliżała biografię, perypetie miłosne oraz twórczość Cypriana Norwida. Była też ścisłą współpracą nauczycielek z uczniami, mocno zaangażowanych w przygotowanie lekcji. Na tle ciekawych prezentacji multimedialnych odbywały się krótkie wykłady, a każda część została urozmaicona ciekawą i indywidualną recytacją uczniów i uczennic  wierszy poety  .

Do interpretacji został wybrany wiersz ukazujący wyjątkowe osobowości w twórczości Cypriana Norwida pt. „Bema pamięci żałobny – rapsod”. Młodzież, wsłuchując się w utwór w wykonaniu Marka Piekarczyka i Mateusza Ziółko interpretowała utwór, wypełniając karty pracy, a efekty tej pracy zostały omówione na forum.

Lekcję zamknęła niespodzianka przygotowana przez Małgorzatę Sułkowską, uczennicę kl. 3EG, która zaprezentowała swoją twórczość oraz opowiedziała krótko, jak to jest być poetką.