List otwarty w sprawie czytelnictwa

List otwarty w sprawie czytelnictwa

DRODZY RODZICE!

Mając na uwadze wszechstronny rozwój Waszych dzieci oraz wzrost negatywnych wpływów w jego otoczeniu (telewizja, gry komputerowe), pragniemy zjednoczyć nasze wysiłki i oddziaływania na nie, tak aby uchronić je przed niepożądanymi doświadczeniami, stratą cennego dla ich rozwoju czasu, przed bierną i bezmyślną konsumpcją treści medialnych.

Telewizja i Internet to wynalazki XX wieku, które rozpowszechniły się bardzo gwałtownie i szybciej od innych. Są to największe i najpopularniejsze środki masowego przekazu, które uczą współczesnego człowieka, jak ma myśleć, o czym marzyć, jak żyć. Oglądanie telewizji i zabawy z komputerem, zabierają Wam i Waszym dzieciom coraz więcej czasu. Zaczęliśmy żyć od serialu do serialu, od filmu do filmu, od teleturnieju do teleturnieju. Nie mamy czasu na rodzinny spacer, bo zaraz zaczyna się nasz ulubiony serial, którego nie możemy opuścić. Nie mamy czasu na wspólne rozmowy z dziećmi, bo za chwilę musimy odpowiadać na pytania w teleturnieju, bo właśnie pochłania nas kolejny film, talk-show czy serial.

W efekcie wszyscy doświadczamy stanu, który powoduje, że kosztem biernej percepcji wirtualnego świata tracimy czas przeznaczony na sen, wypoczynek, kontakty towarzyskie, rozrywkę, sport i naukę.

Dzieci patrzą na nas i uczą się biorąc z nas przykład.  Badania dowodzą, że aż 75% dzieci woli oglądać telewizję niż czytać książki. Tylko 25% sięga z własnej woli po książkę. Na oglądanie telewizji współczesny Polak poświęca blisko 200 minut dziennie, a na rozmowę z dziećmi jedynie 6 minut!

A przecież Państwo w swoim dzieciństwie nie spędzali tak dużo czasu przed telewizorem. Potrafiliście aktywnie i ciekawie zagospodarować sobie czas wolny. W Waszym dzieciństwie nie było nudy. A dzisiaj, jeśli nie ma w domu, na koloniach czy na wczasach telewizora lub komputera dziecko się nudzi. Nie pojedzie do babci na wakacje, bo babcia nie ma komputera lub nie ma Internetu. Nasuwa się pytanie, czy warto wychowywać takie pokolenie?

Musimy nauczyć się, że telewizja i komputer są dla nas, a nie my dla nich.

Spróbujmy, choć przez 1 dzień nie włączać telewizora i nie pozwólmy na to Naszym dzieciom. Od razu każdy z nas będzie miał więcej czasu dla siebie i dla rodziny.  Spróbujmy wziąć do ręki ulubioną powieść i zagłębić się w jej lekturze. Pamiętajmy, że czas bez spaceru, rozmowy, bez rodzinnego obiadu, bez wspólnej zabawy, bez przeczytanej książki  to dzień bezpowrotnie stracony.

W tej materii pomoże nam „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” powołany na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie szczegółowych warunków, form realizacji wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocje i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Nasza szkoła znalazła się również w gronie beneficjentów tego Programu.

Głównym założeniem Programu jest podniesienie drastycznie niskiego poziomu czytelnictwa w Polsce i sposobem zapobiegania tej negatywnej tendencji poprzez stwarzanie warunków dla jego wzrostu. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w 2014 r. przez Bibliotekę Narodową odsetek ludzi dorosłych (powyżej 15 roku życia) czytających w Polsce książki jest drastycznie niski, plasuje się na poziomie 11 proc. Badania pokazują również, iż odsetek czytelników maleje wraz z wiekiem, co wyraźnie wskazuje na tendencję, iż pomimo zdobywania kolejnych doświadczeń życiowych Polacy nie rozwijają w sobie nawyku czytania

ZNACZENIE CZYTELNICTWA W ROZWOJU

Kluczem do wiedzy wciąż jest czytanie. Wiele osób, choć umie czytać, nie czyta. Dlaczego? Ponieważ nawyk i potrzeba lektury muszą powstać w dzieciństwie. Dzięki czytaniu rozwijajmy wyobraźnię, wzbogacamy swoje słownictwo i styl wypowiedzi. Są to prawdy ogólnie znane i często powtarzane.

Współczesny świat jest często trudny i nieprzyjazny. Pośpiech i stres, brak czasu dla innych, ignorowanie ich potrzeb psychicznych, nadmiar mediów elektronicznych powodują, że coraz więcej ludzi ma problemy emocjonalne i coraz gorzej zna język. Człowiek, który nie rozumie języka i ma mały zasób słów nie jest w stanie sam czytać, gdyż jest to dla niego za trudne i zbyt nudne, zwłaszcza w dobie atrakcyjnej i nie wymagającej wysiłku telewizji.

Język jest przy tym narzędziem myślenia, również matematycznego.

W ten sposób koło się zamyka – słabo czytający ludzie coraz mniej czytają i coraz gorzej się uczą. Co piąty polski nastolatek – wg badań prof. Z. Kwiecińskiego z Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu – jest funkcjonalnym analfabetą.

Młodzież ma kłopoty z nauką, gdyż nie potrafią czytać ze zrozumieniem. Stąd też wielkim zadaniem szkoły i domu jest wytworzenie silnej motywacji do czytania, sprawienie, aby czytanie było zajęciem atrakcyjnym, aby książka zaspokajała różnorodne pragnienia i potrzeby człowieka- emocjonalne i intelektualne. Istnieje wiele przyczyn tego, że młodzież nie chcą czytać książek. Zaliczyć tu trzeba brak nawyku czytania.

 • Czytanie pomaga zrozumieć innych ludzi
 • Czytanie książek pomaga w zrozumieniu innych ludzi, ich problemów, rozterek i motywów działania. Otwiera oczy na świat i drugiego człowieka.
 • Literatura wywiera ogromny wpływ na rozwój emocjonalny człowieka: oddziałując na uczucia, wprowadzając w świat fantazji, wyrabiając codzienne nawyki.
 • Czytanie pomaga odnieść sukces w szkole.
 • Czytanie pomaga nam rozwijać myślenie, język i słownictwo.
 • Uczymy się wyrażać myśli, uczucia, rozumieć innych, poszerzamy wiedzę o innych krajach, kulturach, historii, przyrodzie, o wszystkim, co nas interesuje.
 • Odpowiednio dobrane utwory ukazują piękno polskiej mowy.
 • Właściwe teksty stają się przykładem poprawnego języka.
 • Doskonalona jest mowa pod względem gramatycznym i dźwiękowym. Wzrasta zasób słów i pojęć.
 • Ćwiczy się pamięć człowieka.
 • Czytanie pozwala odnieść sukces nie tylko w szkole, ale procentuje i pozwala odnieść sukces w dorosłym życiu.
 • Zapamiętujemy zasady ortograficzne. Czytając zapamiętujemy np.  jaka jest prawidłowa pisownia trudnych wyrazów. Pomoże to uczniom w otrzymaniu lepszych ocen z przedmiotów, testów oraz sprawdzianów. Ludzie często (szczególnie wzrokowcy) uczą się pisowni trudnych wyrazów, nie zdając sobie z tego sprawy.
 • Odpręża, uspokaja i relaksuje.
 • Człowiek czytając może wejść w sytuację bohatera, przeżywać z nim różne emocje, zdystansować się do swoich problemów. Książka dodaje sił i zapału. Dostarcza nam rozrywki i emocji. Może rozśmieszyć lub zasmucić. Może pocieszyć i wskazać nowe możliwości.
 • Czytanie to świetny sposób na rozmowę z innymi. Czytanie książek daje nam możliwość rozmawiania z innymi i wymiany poglądów na temat przeczytanych książek. Sięgamy po książki, jeśli widzimy, że ktoś inny to robi.
 • Książka rozwija wyobraźnię i uczy koncentracji. W dzisiejszym świecie ludzie żyją w ciągłym pośpiechu, warto znaleźć czas na czytanie, aby się wyciszyć i zrobić coś dla siebie. Czytanie rozwija, uczy koncentracji i pobudza naszą fantazję. Czytanie doskonali pamięć i koncentrację. Aby w pełni „wejść” w książkowy świat i zrozumieć co czytamy- musimy skupić się na tekście i skoncentrować, odłączyć od świata zewnętrznego. Czytając pobudzamy wyobraźnię, zdobywamy nową wiedzę i łączymy ją z tym, co już wiemy. Dzięki temu nasz mózg pracuje i doskonali swoje działanie, co z kolei wpływa na naszą pamięć- badania pokazują, że czytelnicy mają dużo lepszą niż np. miłośnicy seriali.
 • Wzbogacamy słownictwo. Czytając uczeń wzbogaca słownictwo. Łatwiej będzie mu nawiązać kontakt z innym rówieśnikiem lub osobą dorosłą. Nie będzie się obawiał ośmieszenia prowadząc dyskusję na różne tematy. Uczeń ma czynny kontakt z językiem, ćwiczy i poprawia jego znajomość. Nie ma problemów z wysławianiem się, pisaniem prac stylistycznych.
 • Czytanie to dobry sposób na nudę. Ciekawa i wciągająca książka dostarcza rozrywki i emocji. Może bawić, czasem smucić, być przewodnikiem po świecie i innych kulturach. Z książką nie można się nudzić! Książka może stawiać pytania, które angażują i pobudzają do dalszych przemyśleń.
 • Czytanie jest dziś ważniejsze niż było kiedykolwiek w przeszłości. Świat jest coraz bardziej skomplikowany, lawinowo przyrasta ilość informacji, rozwój wiedzy i rynku pracy następują coraz szybciej – ludzie, którzy nie czytają, nie nadążą za tymi zmianami i zostaną zepchnięci na margines współczesnego życia.

Żyjemy w cywilizacji telewizyjnej. Badania naukowe wykazują:

 • szkodliwość zdrowotną nadmiernego oglądania telewizji przez młodzież,
 • telewizja nie rozwija u ludzi myślenia i skraca ich przedział uwagi,
 • wiele programów wywołuje lęki i niepokój oraz znieczula na przemoc.

Codzienne głośne czytanie jest szczepionką przeciwko wielu niepożądanym wpływom i zachowaniom dla umysłu i psychiki człowieka ze strony współczesnej cywilizacji.

Z poważaniem

Dyrekcja i grono pedagogiczne Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini