Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Małopolski Regionalny Program Operacyjny

ZSE-Ch był jednym z beneficjentów Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w ramach którego otrzymaliśmy środki na doposażenie pracowni ekonomiczno – rachunkowej, pracownii technologii gastronomicznej oraz pracowni badań środowiska.

Tutaj znajduje się sprawozdanie powiatu chrzanowskiego dotyczące realizacji tego programu.