Młodzieżowa Rada Powiatu Chrzanowskiego

Młodzieżowa Rada Powiatu Chrzanowskiego

30 września rada powiatu chrzanowskiego uchwaliła powołanie Młodzieżowej Rady Powiatu Chrzanowskiego (MRPC). Jej zadaniem ma być reprezentowanie młodzieży naszego powiatu oraz zwracanie uwagi władz lokalnych na jej potrzeby i postulaty. Statut MRPC jest dostępny tutaj.

Zgodnie z podjętymi zasadami, naszą szkołę ma reprezentować troje uczniów. Osoby, które chciałyby zgłosić się do pracy w Radzie proszone są o kontakt z opiekunem samorządu uczniowskiego – panem Pawłem Siejką. Zasady wybory przedstawicieli są dostępne tutaj.

/PS/