Podsumowanie projektu unijnego

Podsumowanie projektu unijnego

Starostwo powiatu chrzanowskiego podsumowuje realizację projektu „Rozwój kształcenia zawodowego i ustawicznego w powiecie chrzanowskim poprzez wyposażenie pracowni nauki zawodów w powiatowych jednostkach oświatowych”. Był on realizowany w latach 2007-2013, a ZSE-Ch oczywiście brał w nim udział.
podsumowanie projektu unijnego