Rozpoczęcie nowego roku

Rozpoczęcie nowego roku

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się 1 września 2015 r. o godz. 10.00 w hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych. Po akademii zapraszamy uczniów na spotkania z wychowawcami do wyznaczonych sal.

Wszystkim szanownym uczniom przypominamy zarazem, że dzień ten jest szkolnym świętem, więc prosimy nie zapomnieć o odpowiednim stroju.

Lp.

Klasa

Zawód

Numer sali

1. I AE technik analityk/technik ekonomista 27 (parter)
2. I TH technik obsługi turystycznej/technik hotelarstwa 55 (I piętro)
3. 1 P technik eksploatacji portów i terminali 31 (parter)
4. I R technik eksploatacji portów i terminali 63 (II piętro)
5. 1 G technik żywienia i usług gastronomicznych 23 (parter)
6. I Ż technik żywienia i usług gastronomicznych 65 (II piętro)
7. II B technik hotelarstwa 68
8. II G technik żywienia i usług gastronomicznych 53
9. II Ż technik żywienia i usług gastronomicznych 62
10. II P technik eksploatacji portów i terminali 47
11. II T technik eksploatacji portów i terminali 58
12. III A technik analityk 41
13. III B technik hotelarstwa 73
14. III P technik eksploatacji portów i terminali 76
15. III EŻ technik ekonomista /technik żywienia i usług gastronomicznych 78
16. III G technik żywienia i usług gastronomicznych 75
17. IV OE technik ochrony środowiska/technik ekonomista 71
18. IV B technik hotelarstwa 67
19. IV G technik żywienia i usług gastronomicznych 49