„Maszyna przyszłości, co ze smogiem walczyła”

„Maszyna przyszłości, co ze smogiem walczyła”

Gratulacje dla Natalii Dudek, uczennicy kl. 4R, za zajęcie I miejsca w 4 edycji konkursu plastycznego pt. „ Dbamy o nasze miasto-walczymy ze smogiem”. Konkurs zorganizowany został przez Fundację Nowa Szkoła i Prywatną Szkołę Podstawową z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2 w Krakowie. Patronat nad konkursem objął m.in. Wojewoda Małopolski oraz Prezydent Krakowa. Cieszymy się i jesteśmy dumni, że w naszej szkole mamy młodzież gotową w aktywny sposób włączać się w działania na rzecz ochrony środowiska.

K. Szafraniec-Witkowska

B. Michalik