Narodowy Dzień  Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

„Naród, który traci pamięć, traci sumienie” – pisał Zbigniew Herbert.  W myśl  słów poety czcimy pamięć o Żołnierzach  Wyklętych, których bohaterskie czyny są wyrazem bezkompromisowej, niezłomnej  postawy ludzi niegodzących  się ze zniewoleniem Ojczyzny.

Prezentacja o Żołnierzach Wyklętych – Niezłomnych stanowi źródło refleksji i dyskusji na lekcjach wychowawczych realizowanych on-line we wszystkich klasach ZSECH.