Nauczanie hybrydowe 17-30 maja 2021

Nauczanie hybrydowe 17-30 maja 2021

Informuję, że od dnia 17 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r. zmienia się w szkole tryb nauczania z formy zdalnej na hybrydową. Zajęcia będą odbywały się według następującego harmonogramu nauczania w systemie hybrydowym:

a) w dniach od 17 maja do 21 maja 2021 r.:

– w systemie stacjonarnym oddziały: 1G, 1Ż, 1S, 1P, 2PA, 2PG, 2PGH, 2PS, 2PR,

– w systemie zdalnym oddziały: 1A, 1R, 2A, 2R, 2EG, 2S, 3EH, 3G, 3S, 3D, 3SP, 3PP,

b) w dniach od 24 maja do 28 maja 2021 r.:

– w systemie stacjonarnym oddziały: 1A, 1R, 2A, 2R, 2EG, 2S, 3EH, 3G, 3S, 3D, 3SP,   3PP,

– w systemie zdalnym oddziały: 1G, 1Ż, 1S, 1P, 2PA, 2PG, 2PGH, 2PS, 2PR.

Dyrekcja Szkoły