Wytyczne MEiN, MZ i GIS związane z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego podczas zajęć w ZSECh w Trzebini

Wytyczne MEiN, MZ i GIS związane z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego podczas zajęć w ZSECh w Trzebini

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi dostępnymi do pobrania poniżej: