Ziemia jest tylko jedna – przeciwdziałajmy katastrofie ekologicznej

Ziemia jest tylko jedna – przeciwdziałajmy katastrofie ekologicznej

„Ziemia nie należy do człowieka, człowiek należy do Ziemi. Cokolwiek przydarzy się Ziemi, przydarzy się człowiekowi.„

/Wódz Seattle/

Tegoroczne obchody Dnia Ziemi pod hasłem – „Przywróć naszą Ziemię „, dotyczyły  zmian środowiska naturalnego, jakie powstały na skutek nadmiernej eksploatacji zasobów środowiska na przestrzeni lat.

W imprezie tej wzięli udział uczniowie z 7 szkół Powiatu Chrzanowskiego: SP nr 5, SP nr 8 z Trzebini oraz SP z Lgoty, a także szkoły ponadpodstawowe: I LO z Chrzanowa, II LO z Chrzanowa oraz ZST „Fablok” z Chrzanowa oraz ZSECh z Trzebini.

Obchody odbyły się w formie webinarium. Specjalnym gościem była Pani dr inż. Anna Salachna – pracownik naukowy Instytutu Ochrony i Inżynierii Środowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, która wygłosiła prelekcję pt. „Czy grozi nam katastrofa ekologiczna?”.

W ramach obchodów Dnia Ziemi odbył się konkurs wiedzy ekologicznej – Quizziz.

Najlepszy wynik w naszej szkole osiągnęła Dominika Graczyk z 1Ż – GRATULUJEMY!