Obchody jubileuszu 60-lecia naszego „Ekonomika”

Obchody jubileuszu 60-lecia naszego „Ekonomika”

Trzebiński Ekonomie! Ty jesteś jak zdrowie….

Mickiewiczowska epopeja stała się kanwą historii o naszej szkole opowiedzianej po mistrzowsku przez młodych aktorów, by uświetnić jubileusz 60-lecia ZSECH na scenie Trzebińskiego Centrum Kultury.

W Ekonomiku niczym w Soplicowie bogactwo i obfitość tradycji,  historii, kierunków, uzdolnionych techników różnych profesji zawodowych i artystów. Na scenie obok uczniów wystąpiły absolwentki, oczarowując zgromadzonych gości pięknymi śpiewnymi aranżacjami i nostalgicznymi tańcami. I wśród nauczycieli nie zabrakło  zdolnych i odważnych prezentujących okolicznościowe piosenki i rytmiczne układy. A wszystko zakończone polonezem.

Dalsza część uroczystości przebiegała na terenie szkoły. W ogrodzie posadzony został dąb upamiętniający jubileusz placówki oraz zakopana kapsuła czasu. W klasach z kolei odbywały się spotkania absolwentów z nauczycielami.

….Ekonomie! Dziś piękno twe w całej ozdobie widzę i opisuję…