Sadzenie dębu i zakopanie kapsuły czasu

Sadzenie dębu i zakopanie kapsuły czasu

Z okazji Jubileuszu 60-lecia  istnienia  naszej szkoły, z inicjatywy p. Dyrektor Renaty Bębenek , w ogródku szkolnym  uroczyście zasadziliśmy dęba oraz  zakopaliśmy kapsułę czasu. Uczennica odczytała swój list do przyszłych pokoleń . Nasze przesłanie do potomnych można streścić: CARPE DIEM..:

Cieszcie się życiem i doceńcie je, dzielcie się życzliwością i radością  oraz  bądźcie sobą !

W kapsule znalazły się:

 1. List do potomnych od grona pedagogicznego szkoły .

2.List do przyszłych pokoleń napisany przez  uczennicę  szkoły – Klaudię Łapkowską z 2Ż.

3. Ulotka przedstawiająca ofertę edukacyjną i rys historyczny Zespołu Szkół Ekonomiczno–Chemicznych w Trzebini: Kurier Ekonomika.

4. Zdjęcia nauczycieli i całej  społeczności szkolnej. 

5. Zdjęcia z życia  uczniów np. zdjęcie uczniów piszących  egzamin próbny we współczesnej sali lekcyjnej.

6. Bieżące artykuły prasowe tygodnika ziemi chrzanowskiej „Przełom”  oraz prasy londyńskiej.

7. Mapka działań wojennych na Ukrainie ukazująca również  granice obecnych krajów europejskich .

8. Monety obecnie używane w Polsce.

A za 100 lat…

może ktoś odkopie naszą kapsułę… 🙂