OGŁOSZENIE!

OGŁOSZENIE!

 

20 września 2018 r. (czwartek) odbędą się zebrania Rodziców uczniów wszystkich klas wg następującego harmonogramu:

godz. 16.30: hala sportowa przy ZSECh – Rodzice uczniów klas pierwszych – spotkanie z Dyrektorem szkoły oraz Wychowawcami.

godz. 16.30: sala 31 – Rodzice uczniów klas drugich (2P, 2PS/P) i trzecich (3AH/H, 3E, 3G) – spotkanie dotyczące procedur przeprowadzania egzaminów zawodowych. 

godz. 16.30: sala 55 – Rodzice uczniów klas czwartych – spotkanie dotyczące procedur przeprowadzania egzaminu maturalnego.

godz. 17.15: spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych wg poniższego wykazu.

godz. 18.00: sala 51 zebranie przedstawicieli rad oddziałowych.  

klasa wychowawca sala
I S (technik spedytor) p. Izabela Fila 63
I SP (technik spedytor – edukacja policyjna) p. Iwona Błaszczyk 47
I PP (technik eksploatacji portów i terminali/technik eksploatacji portów i terminali – edukacja policyjna) p. Ewa Starczynowska 27
I D (technik żywienia i usług gastronomicznych – innowacja dietetyka i fitness) p. Ewelina Sawicka 65
I G (technik żywienia i usług gastronomicznych) p. Ewelina Pałka 68
I EH (technik ekonomista/technik hotelarstwa) p. Marzena Gruca 58
II P p. Paweł Siejka 76
II S p. Katarzyna

Wielonek – Gierus

53
II EG p. Krystyna Mateja 78
II PS p. Katarzyna Herbik 71
II G p. Dorota Suruło 50
II B p. Mariusz Brzózka 29
III E p. Marta Tybor 73
III R p. Katarzyna

Szafraniec-Witkowska

75
III G p. Maria Mendela 41
III AH p. Bożena Bieda 67
III S p. Beata Śledzińska 31
IV AE p. Alicja Mielus 55
IV G p. Genowefa Wentrys 62
IV Ż p. Barbara Michalik 23
IV P p. Katarzyna Gadowska 69
IV R p. Agnieszka Niemczyk 40
IV TH p. Maciej Trębacz 49