Ogólnopolski Konkurs Szkolny Klub Wolontariatu

Ogólnopolski Konkurs Szkolny Klub Wolontariatu

Informujemy, że nasza szkoła w okresie od 08.05.2017 do 22.12.2017 wykonywała zadania przewidziane regulaminem konkursu Pomagamy innym! Szkoła promująca wolontariat w sposób następujący:

Zadanie 1.

Przeprowadzenie szkolnej ankiety uczniowskiej w celu zebrania informacji: Co to jest wolontariat? Czy warto pomagać innym? Propozycje uczniów, jak można pomóc innym? itp.

Wykonanie:

W szkole przeprowadzono ankietę Wolontariat- Pomoc- Współpraca wśród 65 uczniów. Większość ankietowanych uważa, że praca w wolontariacie stwarza możliwość poznania ciekawych ludzi, pomaganie innym przynosi wiele satysfakcji, a dobro wraca. Wszyscy ankietowani uważają, że warto pomagać.

Zadanie 3.

Przygotowanie i przeprowadzenie akcji charytatywnej w środowisku lokalnym na rzecz potrzebujących zwierząt, np. Zbiórka dla Burka – pomoc dla schroniska.

Wykonanie.

W tym roku szkolnym po raz kolejny wsparliśmy schronisko w Oświęcimiu. Zebraliśmy karmę, koce, środki czystości i wiele innych rzeczy dla czworonożnych przyjaciół. Chętnie również wyprowadzaliśmy zwierzęta na spacer i uczestniczyliśmy w pracach porządkowych w schronisku. Radosne jest to, że młodzież bardzo chętnie uczestniczy w akcjach dla zwierząt.

Zadanie 4.

Przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego – wykonanie plakatu nt. „Pomaganie jest fajne”. Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie.

Wykonanie:

W listopadzie odbył się w szkole konkurs plastyczny na wykonanie ww plakatu. Technika wykonania dowolna, format A1. Konkurs cieszył się zainteresowaniem. Wyłoniono I, II, III miejsce oraz przyznano wyróżnienie. Treść plakatów jest ujmująca i zachęca do pomagania.

Zadanie 6.

„Doceniam to co mam i chcę pomagać innym” – przeprowadzenie pogadanek w klasach przez wychowawców, pedagoga, psychologa, pracownika socjalnego na temat ubóstwa, empatii, postaw altruistycznych, zwracając uwagę na rolę wolontariatu i chęć pomagania.

Wykonanie:

27 listopada 2017 roku przeprowadzono lekcję na ww temat. Na początku lekcji uczniowie obejrzeli 2 kilkuminutowe filmy związane z tematem. Po obejrzeniu filmów wywiązała się ożywiona dyskusja, a uczniowie doszli do wniosku,że warto pomagać innym, ponieważ dobro zawsze wraca. Podsumowaniem było wykonanie  czterech plakatów o pomaganiu i zaprezentowanie ich z krótkim komentarzem.

Zadanie 7:

Zaangażowanie szkoły i uczniów w akcję charytatywną – zbiórka przyborów szkolnych, papierniczych, gier planszowych, puzzli dla dzieci potrzebujących np. z domu dziecka, ochronki czy świetlicy środowiskowej.

Wykonanie:

W dniach 5-14 czerwca 2017 roku odbyła się zbiórka artykułów spożywczych i szkolnych dla podopiecznych Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie. Zebrano zeszyty, farby, pisaki,długopisy, kredki, bloki rysunkowe, plastelinę, słodycze, soki i napoje. Artykuły osobiście przekazano dyrektorowi ośrodka.

Zadanie 8

„Pamiętam ten dzień, kiedy pomogłem… / Pamiętam ten dzień kiedy mi pomógł…”. Uczniowie piszą krótkie opowiadania lub wiersz na podany temat. Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie.

Wykonanie:

W grudniu 2017 roku ogłoszono konkurs literacki na ww temat. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Poziom prac był wyrównany, dlatego też komisja miała trudny wybór.

 

Wszystkie zadania oceniono na 100%.

Szkoła otrzymała certyfikat i zdobyła tytuł w Ogólnopolskim Konkursie Szkolny Klub Wolontariatu zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego.