Porozumienie o współpracy pomiędzy ZUS a ZSECH

Porozumienie o współpracy pomiędzy ZUS a ZSECH

Popularyzacja wiedzy o ubezpieczeniach społecznych i wiedzy o finansach firmy – to główne zobowiązania podpisanej 18 kwietnia 2018 r. umowy o współpracy pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chrzanowie, a Zespołem Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini.  W imieniu ZUS porozumienie podpisała pani dyrektor oddziału mgr Marta Pieczka a ze strony ZSE-CH pani dyrektor mgr Renata Bębenek. Osobami odpowiedzialnymi za koordynację i realizację postanowień porozumienia są pani Barbara Korpała – Koordynator ds. Komunikacji i Edukacji Społecznej ZUS i pani Marta Tybor – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych przygotowuje uczniów do wejścia na współczesny rynek pracy, którzy dzięki posiadanej wiedzy i praktycznym umiejętnościom szybko adaptują się w firmach, zakładach pracy, bankach i komórkach administracyjnych, sprawnie podejmując wyzwania współczesnej gospodarki. Szkoła realizuje proces kształcenia wspólnie z otoczeniem samorządowym, administracyjnym i gospodarczym.

Od kilku lat ZSE-CH współpracuje z ZUS w ramach projektu „Lekcje z ZUS”, praktyk zawodowych, warsztatów i wycieczek zawodoznawczych. Uczniowie uczestniczą w Olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” – pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, osiągając bardzo wysokie lokaty w etapach wojewódzkich.

W ramach współpracy Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązuje się do: umożliwienia uczniom szkoły udziału w warsztatach, wykładach, zajęciach ćwiczeniowych prowadzonych w ZUS i jednostkach podległych, umożliwienia uczniom realizacji nieodpłatnych praktyk, publikacji bieżących ofert pracy na stronie internetowej www.zus.pl.

W ramach współpracy szkoła zobowiązuje się  do: umożliwienia przeprowadzenia na swoim terenie zajęć zawodoznawczych przygotowanych przez pracowników zakładu, udziału w kolejnych edycjach projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS” oraz innych projektach edukacyjnych oferowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla szkół ponadgimnazjalnych, publikowania informacji o podjętej współpracy i wydarzeniach z nią związanych na stronie internetowej szkoły, portalu społecznościowym Facebook, wysyłania informacji prasowych dotyczących współpracy i wydarzeń z nią związanych do lokalnych mediów (portale internetowe, gazety).

Podpisane porozumienie pozwoli wieloletnią współpracę rozwinąć, a przede wszystkim zwiększy zakres kontaktu uczniów z realnym światem praktyków z zakresu ubezpieczeń społecznych.

/MT, PS/