Olimpiada Przedsiębiorczości

Olimpiada Przedsiębiorczości

7 grudnia w ZSE-Ch odbyły się szkolne eliminacje Olimpiady Przedsiębiorczości. Do rozwiązywania testu przystąpiło 11 ambitnych uczniów. Serdecznie im gratulujemy tej decyzji. Eliminacje szkolne to I stopień Olimpiady, polegający na rozwiązaniu testu składającego się z 50 pytań. Kolejne stopnie II (okręgowy) i III (centralny) będą udziałem tych uczniów, którzy okażą się najlepsi wśród uczestników. Oficjalna lista osób zakwalifikowanych do etapu okręgowego ukaże się 15 stycznia 2018 roku.
Olimpiada Przedsiębiorczości to innowacyjny projekt o społecznym i proprzedsiębiorczym charakterze. Olimpiada realizowana jest od 2005 r. i zyskała już status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju. Hasło przewodnie trzynastej edycji Olimpiady to „Sukces w biznesie – ludzie, wizerunek, strategia”. Celem Olimpiady Przedsiębiorczości jest przede wszystkim kształtowanie i wzmacnianie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów oraz uświadamianie im konieczności zachowywania się w sposób przedsiębiorczy, jeżeli chcą realizować własne cele w życiu prywatnym i zawodowym. Olimpiada służyć ma także doskonaleniu u młodych ludzi umiejętności analizy zjawisk zachodzących w gospodarce, rozwijaniu zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, planowania oraz realizacji przedsięwzięć oraz rozwiązywania w sposób twórczy problemów i skutecznego komunikowania się. Projekt buduje też pozytywne nastawienie do działalności biznesowej, wspiera wypracowywanie wzorca dydaktycznego, który umożliwiłby nauczycielom rozwijanie zachowań przedsiębiorczych u młodzieży uzdolnionej, a także zachęca adeptów szkół ponadgimnazjalnych do podejmowania studiów na uczelniach ekonomicznych.

 /MM, PS/