Pokazy chemia i światło

Pokazy chemia i światło

Dnia 21 października 2022 roku uczniowie klas: 1A, 1K, 2AE i 3A uczestniczyli w pokazach na Wydziale Chemii UJ w Krakowie, organizowanych przez Fundację Pro Chemia. Tematem przeprowadzonych warsztatów było: „Światło i chemia”. Prowadzący dr Paweł Broś, w asyście mgr inż. Zygmunta Wołka, zaprezentował ciekawe doświadczenia w różny sposób związane ze światłem. Wykład podparty doświadczeniami przeprowadzonymi w auli kampusu UJ ugruntował wiedzę z zakresu efektów reakcji chemicznych, wzbogacając i poszerzając warsztat uczestników pokazu. Uczniowie mieli też możliwość zwiedzania wydziału chemii – swojej przyszłej uczelni.