Pożegnanie pracowników odchodzących na emeryturę

Pożegnanie pracowników odchodzących na emeryturę

Za wcześnie…

W miniony piątek po raz pierwszy po półrocznym zdalnym funkcjonowaniu zebrała się Rada Pedagogiczna. Chwila była zaiste szczególna – bynajmniej nie z powodu tej kilkumiesięcznej przerwy czy szalejącej epidemii. Oto przyszło nam pożegnać odchodzących na emeryturę wieloletnich pracowników ZSE-Ch: panią Teresę Ślusarczyk, panią Krystynę Mateję, pana Józefa Bisa i panią Barbarę Matras – pracującą w sekretariacie szkoły. Kawał historii naszej placówki odchodzi wraz z nimi… I choć przecież to w sumie dość pogodna uroczystość – zamiast ciężkiej codziennej pracy spokój i odpoczynek. Ale wszystko przesycał smutek, że już nie spotkamy się z nimi w pokoju nauczycielskim ani w sekretariacie.

Bo na pożegnania zawsze jest zbyt wcześnie…