Procedury związane z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021

Dyrekcja szkoły informuje, że w roku szkolnym 2020/2021 szkoła nie przewiduje rozpoczęcia nauki w formie zdalnego nauczania. Zajęcia prowadzone będą tradycyjnym systemem klasowo-lekcyjnym w  reżimie sanitarnym zgodnym z wytycznymi MEN, MZ i GIS.
W załączeniu procedury funkcjonowania Zespołu Szkół Ekonomiczno- Chemicznych w Trzebini w czasie epidemii SARS-CoV-2.

Dyrekcja Szkoły

PLIK DO POBRANIA