Projekt VirtuAir Reality

Projekt VirtuAir Reality

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini w dniu 25.01.2024 r. zostali zaproszeni do Kraków AirPort i Centrum Edukacji Lotniczej, gdzie uczestniczyli w bezpłatnych zajęciach zawodoznawczych w ramach przyznanej nagrody specjalnej w projekcie „VirtuAir Reality- projektowanie przyszłości w zawodach lotniczych z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości lotniska”. Do konkursu należało przygotować nagranie Safety – Demo czyli instrukcję bezpieczeństwa według własnego pomysłu, ale zgodne z obowiązującymi procedurami lotniczymi.

Zaangażowanie, praca i pasja naszej młodzieży zostały docenione! Fundatorem Grantu był Iceland Lichtenstein Norway grant oraz Centrum Edukacji Lotniczej w Krakowie. Dziękujemy za wydane certyfikaty, zajęcia oraz przygotowany poczęstunek, który degustowaliśmy w Porcie Lotniczym w Krakowie.

Koordynatorzy projektu i opiekunowie merytoryczni: Rafał Litewka, Beata Śledzińska