Przedsiębiorczości można się nauczyć

Przedsiębiorczości można się nauczyć

„Okazje nigdy nie przychodzą do tych, którzy czekają … One są zdobywane przez tych, którzy mają odwagę zaatakować.” /Paul. J. Meyer/

 

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to ogólnoświatowa inicjatywa, mającą na celu promowanie idei „bycia przedsiębiorczym” wśród młodych ludzi. Pomysłodawcami są: były premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown i brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Mark oraz prezes amerykańskiej Fundacji Kauffmana – Carl Schramm. Pierwsza edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w 2008 roku od razu stała się największą globalną kampanią promującą postawy przedsiębiorcze wśród młodych ludzi.

Polska od samego początku włączyła się w tę inicjatywę. Koordynacji wydarzenia w Polsce podjęła się Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Rokrocznie – przez jeden tydzień listopada rzesze uczestników na całym świecie spotyka się z przedsiębiorcami, przedstawicielami instytucji wspierających biznes, pracownikami szkół wyższych, gotowych do dzielenia się wiedzą i zdobytym doświadczeniem. To również okazja do podsumowania szeregu inicjatyw realizowanych w trakcie danego roku.

W Zespole Szkół Ekonomicznych w Trzebini w ramach Światowych Dni Przedsiębiorczości   jak co roku odbywały się warsztaty i prelekcje przedstawicieli instytucji powiatu chrzanowskiego oraz spotkania z przedsiębiorcami, którzy wprowadzili młodzież w świat ekonomii, przekazując cenne rady, jak być przedsiębiorczym by osiągnąć sukces.

W dniach 14-21 listopada można było posłuchać i porozmawiać o tym, jak: rozpocząć przygodę z biznesem, osiągnąć sukces, pozyskać finansowanie na otwarcie i rozwój własnej firmy, budować własną markę, układać współpracę nauki z biznesem, pozyskiwać klientów.

Odbyły się warsztaty z panią Agnieszką Kołodziejczyk – doradcą Powiatowego Urzędu Pracy  w Chrzanowie  – „Samozatrudnienie i kreatywność: rola kreatywności w tworzeniu i prowadzeniu własnej działalności”. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie III oraz IV klas technikum ekonomicznego, którzy są u progu wyboru dalszej ścieżki zawodowej. Doradca zawodowy omówiła predyspozycje przedsiębiorcze oraz rolę kreatywności w tworzeniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, a także udzieliła uczniom indywidualnych porad.

Warsztaty z Przedsiębiorcą Roku 2016 r. panią Teresą Sykulską (absolwentka Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini, z czego jesteśmy niezmiernie dumni) właścicielką biura podatkowego „Droga do sukcesu”, uświadomiły ekonomistom, że sukces nie przychodzi z dnia na dzień.  Przedsiębiorcy, którzy z sukcesem prowadzą swoje firmy, często podkreślają, że „choć wszystko zaczęło się od pasji czy marzeń, to odwaga pomogła im podjąć inicjatywę, a cierpliwość rozwijać pomysł i adaptować się do zmian”.

Uwieńczeniem Dni Przedsiębiorczości był udział uczniów w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedsiębiorczości, której tematem przewodnim było „Przywództwo w biznesie”.  16 uczniów zmagało się z 50 pytaniami testowymi o różnym stopniu trudności z zakresu przedsiębiorczości i tematu przewodniego. W poprzedniej edycji zakwalifikowaliśmy się do etapu rejonowego, który odbył się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Mamy nadzieję, że tym razem też znajdziemy się w gronie najlepszych. Wyniki wkrótce.

Serdeczne podziękowania dla pani Barbary Babijczuk, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie, za aktywną współpracę oraz wzbudzanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych, pani Agnieszki Kołodziejczyk, doradcy Powiatowego Urzędu Pracy, za profesjonalnie przeprowadzone warsztaty oraz pani Teresy Sykulskiej za wiele cennych wskazówek, które pozwoliły uczniom od strony praktycznej poznać prawa rządzące rynkiem i wskazały drogę do sukcesu.

/Marta Tybor/