Rocznica odzyskanej niepodległości cd.

Rocznica odzyskanej niepodległości cd.

Jednym z wielu zadań projektu „Szkoła młodych patriotów”, realizowanego dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, było przygotowanie prac pisemnych, których motywem przewodnim stała się mała ojczyzna w literaturze. Wśród uczniów naszej szkoły dziewiętnastu zmierzyło się z problemem, tworząc prace przede wszystkim w oparciu o lektury szkolne. Preferowaną stała się epopeja Adama Mickiewicza wyrosła z tęsknoty emigranta za utraconą ojczyzną. Soplicowo, wykreowane piórem wieszcza, jawi się jako arkadyjska kraina i centrum polszczyzny, jest idylliczną wizją kraju szczęśliwego na miarę polskich wyobrażeń o szczęściu.

Świadomym nawiązaniem do Pana Tadeusza stała się powieść E. Orzeszkowej „Nad Niemnem”. Uczniowie uwypuklali w niej patetyczne wezwanie do wierności wobec ziemi i przeszłości, idealistyczną ofiarność, patriotyczne dziedzictwo ideowe roku 1863. Kolejną często wykorzystywaną stała się epopeja chłopska W. S. Reymonta. Piszących zachwycił obraz łowickiej wsi ukazany w barwnej rozmaitości i bogactwie.

Wiele ciekawych tekstów pojawiło się jeszcze w pracach, jednak nie sposób wymienić wszystkich.

A oto zwycięscy:

I miejsce Magdalena Zglejszewska

II miejsce Kamila Puda

III miejsce Wiktoria Mirek

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy.

/MM/