Wojsko Polskie w ZSE-Ch

Wojsko Polskie w ZSE-Ch

W ramach współpracy z 35 Regionalną Bazą Logistyczną w Krakowie, oficerowie Wojska Polskiego odwiedzili naszą szkołę przeprowadzając prelekcję dla młodzieży na temat pracy w wojsku. Przedstawili zasady wstąpienia do armii oraz możliwości kariery zawodowej. Służba w polskich siłach zbrojnych jawi się niewątpliwie jako ciekawa, ale i niezwykle odpowiedzialna.

/KH, PS/