DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY – 12 marca 2021 r.

DRODZY ÓSMOKLASIŚCI !!! Zapraszamy Was na wirtualny „Dzień Otwarty” naszej szkoły dnia 12 marca (piątek). W tym dniu, na naszym szkolnym facebooku będziecie mogli obejrzeć prezentacje i filmiki opisujące poszczególne zawody, a nauczyciele tych zawodów odpowiedzą na Wasze pytania związane z intersującymi Was kierunkami kształcenia. Szczegółowy harmonogram Wirtualnego Dnia Otwartego zostanie zamieszczony na stronie internetowej […]

Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

„Naród, który traci pamięć, traci sumienie” – pisał Zbigniew Herbert.  W myśl  słów poety czcimy pamięć o Żołnierzach  Wyklętych, których bohaterskie czyny są wyrazem bezkompromisowej, niezłomnej  postawy ludzi niegodzących  się ze zniewoleniem Ojczyzny. Prezentacja o Żołnierzach Wyklętych – Niezłomnych stanowi źródło refleksji i dyskusji na lekcjach wychowawczych realizowanych on-line we wszystkich klasach ZSECH.

Nauczanie zdalne – przedłużenie do 14 marca 2021 r.

Na podstawie rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  nauczanie zdalne zostało przedłużone  do 14 marca 2021 r. Dyrekcja szkoły

Harmonogram lekcji – 11 lutego 2021 r. (czwartek)

11 lutego 2021 r. (czwartek) lekcje na Platformie Teams odbywać się będą zgodnie z poniższym harmonogramem: 7.30 –8.00 8.05 – 8.35 8.40 – 9.10 9.15 – 9.45 9.55 – 10.25 10.30 – 11.00 11.05 – 11.35 11.40 – 12.10 12.15 – 12.45  12.50 – 13.20

Deklaracja przystąpienia do egzaminu – 2021

Uczniowie klas 3EH, 3G, 3D, 2A, którzy zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji lato 2021 proszeni są o wydrukowanie, wypełnienie deklaracji przystąpienia do egzaminu, podpisanie jej i odesłanie zdjęcia lub skanu na adres sekretariat@zsech.edu.pl  bądź osobiste dostarczenie do sekretariatu szkoły najpóźniej do 05.02.2021 r. Dyrekcja szkoły.

HARMONOGRAM WEJŚĆ DO SZKOŁY I WYJŚĆ ZE SZKOŁY – STYCZEŃ 2021

EGZAMIN PRAKTYCZNY 11 STYCZNIA (PONIEDZIAŁEK) egzamin o godz.9.00 Wejście nr 1 (główne) – kl. 4S + popr. A.28 (sale 62, 63) Wejście nr 2 (parking) – popr. AU.33 + TG. 12 ( sale 29,32) Wejście nr 3 (boczne) –  kl. 4PS/S (sala 58) 11 STYCZNIA (PONIEDZIAŁEK) egzamin o godz.13.00 Wejście nr 1 (główne) – 4G, […]

Wytyczne dla zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji: styczeń 2021.

Wytyczne dla zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń 2021. Wytyczne dla zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w 2021 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini związane z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego (na podstawie „Wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej  styczeń –luty 2021 r. opracowanych przez MEN, […]
MORE NEWS