Sukces ucznia w konkursie „Fizyczne Ścieżki”

Sukces ucznia w konkursie „Fizyczne Ścieżki”

Uczeń naszej szkoły Daniel Kmiecik z klasy 2S został laureatem II miejsca XVII edycji ogólnopolskiego konkursu fizycznego „Fizyczne Ścieżki” zorganizowanego przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku i Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Na konkurs przesłał on pracę naukową zatytułowaną „Mostek Wheatstone’a – zastosowania kiedyś i dziś”, która została zakwalifikowana do finału, przeprowadzonego w tym roku zdalnie. Udział w finale, w pierwszej jego części, polegał na przedstawieniu kilkunastoosobowemu jury konkursu filmu z prezentacją pracy. Z kolei w części drugiej, w trakcie bezpośredniego połączenia 20 kwietnia 2022 roku, uczeń zmagał się z wnikliwymi pytaniami komisji konkursowej. Daniel przygotowując się do konkursu wykazał się dużą cierpliwością, samodyscypliną i uporem w poszerzaniu wiedzy również spoza podstawy programowej. Doświadczenie, które zdobył biorąc udział w konkursie z pewnością będzie pomocne mu w rozwijaniu jego technicznych zainteresowań. Od organizatorów konkursu w nagrodę uzyskał m.in. możliwość bezwarunkowego przyjęcia na studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gratulujemy sukcesu naukowego i życzymy kolejnych! Opiekę dydaktyczną nad uczniem sprawował nauczyciel fizyki p. Robert Kalina.