Udział w ogólnopolskiej akcji „Kredkobranie” zakończony sukcesem!

Udział w ogólnopolskiej akcji „Kredkobranie” zakończony sukcesem!

Celem przedsięwzięcia, którego organizatorem jest Fundacja Ignatianum, była zbiórka przyborów szkolnych, artykułów plastycznych i piśmienniczych dla ubogich dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia mieszkających na Kresach.
Akcja ma nie tylko charakter pomocowy, ale również edukacyjny i prospołeczny. Jest wyrazem pamięci Polaków o naszych rodakach, którzy w wyniku historycznych wydarzeń pozostali poza granicami ówczesnej Polski.
Udało nam się uzbierać wiele kredek, ołówków, pisaków, zeszytów i innych artykułów szkolnych.
Mamy nadzieję, że wywołają one uśmiech na twarzach potrzebujących dzieci.
Spośród darczyńców na wyróżnienie zasłużyli uczniowie, którzy przynieśli najwięcej różnych przyborów szkolnych :
Hubert Górski kl.2AE
Kamil Baran kl. 3Ż
Gabriela Chmielowska kl.1R