XVIII Dzień Drzewa w Powiecie Chrzanowskim

XVIII Dzień Drzewa w Powiecie Chrzanowskim

27 października 2022 roku Centrum Informacji Ekologicznej przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini, zorganizowało obchody Dnia Drzewa w powiecie chrzanowskim.
Celem akcji była edukacja dla rozwoju zrównoważonego i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska.
W obchodach wzięły udział następujące szkoły: Szkoła Podstawowa nr 5 w Trzebini, Szkoła Podstawowa nr 6 w Trzebini, Szkoła Podstawowa nr 8 w Trzebini, Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini, I Liceum Ogólnokształcące im St. Staszica w Chrzanowie, II Liceum Ogólnokształcące im K.K. Baczyńskiego w Chrzanowie oraz Zespół Szkół Technicznych „FABLOK” w Chrzanowie.
W sumie w obchodach uczestniczyło 28 uczniów wraz z opiekunami.
Tegoroczne obchody Dnia Drzewa odbyły się na terenie Rezerwatu „Bukowica” w Zagórzu, w celu przybliżenia młodzieży miejsc chronionych w powiecie chrzanowskim pod względem ekologicznym.
Gościem naszej akcji była Pani Anna Rejdych – Starszy Spec. SŁUŻBY LEŚNEJ ds. stanu posiadania, turystyki i edukacji Nadleśnictwa w Chrzanowie, która przeprowadziła prelekcje na terenie rezerwatu.
Następnie, na terenie Klubu sportowego Zagórzanka, odbyły się konkursy ekologiczne: test wiedzy oraz konkurs na hasło promujące zachowania ekologiczne w lesie, ułożone z różnych darów lasu: gałązek, liści, szyszek.
Nagrody zostały wręczone w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe oraz szkoły średnie. Rozdano 28 nagród w postaci artykułów szkolnych i dyplomów. Każdy z uczestników otrzymał poczęstunek.
Realizacja obchodów XVIII Dnia Drzewa w Powiecie Chrzanowskim była możliwa dzięki wsparciu finansowemu ze strony Starostwa Powiatowego: Wydziału Ochrony Środowiska oraz Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, w ramach, którego zorganizowano transport młodzieży z Trzebini do Zagórza i z powrotem, poczęstunek oraz nagrody.
Dzięki przychylności prezesa Klubu Sportowego Zagórzanka – Pana Leona Kozła, skorzystano z zaplecza sportowego.

Opiekunowie Centrum Informacji Ekologicznej
przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini
mgr inż. Joanna Kulawik
mgr inż. Barbara Michalik