22 grudnia 2023 r. – Skrócone lekcje

22 grudnia 2023 r. – Skrócone lekcje

22 grudnia 2023 r. (piątek) na wniosek Samorządu Uczniowskiego lekcje zostaną skrócone i odbędą się wg następującego porządku:

1) 7.30 – 7.55

2) 8.00 – 8.25

3) 8.30 – 8.55

4) 9.05 – 9.30

5) 9.35 – 10.00

6) 10.10 – 10.35

7)10.40 – 11.05

8) 11.15 – 11.40

9) 11.45 – 12.10

10) 12.15 – 12.40