Wolne miejsca w klasach pierwszych na poszczególne kierunki:

Wolne miejsca w klasach pierwszych na poszczególne kierunki:

Informujemy, że zostały jeszcze wolne miejsca w klasach pierwszych na poniższych kierunkach:

1. technik analityk / technik analityk – specjalność kosmetologia i produkty kosmetyczne

2. technik żywienia i usług gastronomicznych/ technik żywienia i usług gastronomicznych – specjalność dietetyka i fitness

3. technik spedytor

4. technik spedytor – specjalność policyjna

5. technik ekonomista / technik hotelarstwa