Wykaz materiałów i przyborów – Egzamin zawodowy styczeń-luty 2021

Wykaz materiałów i przyborów – Egzamin zawodowy styczeń-luty 2021

Wykaz materiałów i przyborów, z których zdający może korzystać

podczas egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

styczeń-luty 2021r.

W CZĘŚCI PISEMNEJ

  1. Długopis z czarnym tuszem
  2. Kalkulator prosty

W CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ

  1. Długopis z czarnym tuszem oraz:
l.p.kwalifikacjanazwa kwalifikacjiZdający przynosi na egzamin
1.A.28Organizacja i nadzorowanie transportukalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka
2.A.29Obsługa klientów i kontrahentówkalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka
3.AU.33Obsługa podróżnych w portach i terminalachkalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka
4.A.34 AU.34Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem i magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalachkalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka
5.AU.35Planowanie i prowadzenie działalności w organizacjikalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka
6.AU.36Prowadzenie rachunkowościkalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka
7.AU.31Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentówkalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka
8.A.36Prowadzenie rachunkowościkalkulator prosty
9.TG.13Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskiekalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka
10.TG.16Organizacja żywienia i usług gastronomicznychkalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka
11.T.15Organizacja żywienia i usług gastronomicznychkalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka
12.TG.12Planowanie i realizacja usług w recepcjikalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka

Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.