Wykaz materiałów i przyborów, z których zdający może korzystać podczas egzaminu zawodowego – czerwiec 2023 r.

Wykaz materiałów i przyborów, z których zdający może korzystać podczas egzaminu zawodowego – czerwiec 2023 r.

W CZĘŚCI PISEMNEJ

  1. Długopis z czarnym tuszem
  2. Kalkulator prosty
  3. Zdający – obywatel Ukrainy – słownik dwujęzyczny (język polski – język ukraiński i język ukraiński – język polski)

W CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ

  1. Długopis z czarnym tuszem
  2. Zdający – obywatel Ukrainy – słownik dwujęzyczny (język polski – język ukraiński i język ukraiński – język polski) oraz:
l.p.kwalifikacjanazwa kwalifikacjiZdający przynosi na egzamin
1.AU.31Organizacja transportu oraz obsługa klientów
i kontrahentów
kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka        
2.T.15Organizacja żywienia
i usług gastronomicznych
kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka        
3.CHM.03Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznychkalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka          
4.SPL.02Obsługa podróżnych
w portach i terminalach
kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka        
5.SPL.03Obsługa ładunków
w portach i terminalach    
kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka  
6.SPL.05Organizacja transportu oraz obsługa klientów
i kontrahentów  
kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka  
7.HGT.03Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie  kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka  
8.HGT.12Organizacja żywienia
i usług gastronomicznych    
kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka  
9.EKA.05Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
i gospodarki finansowej jednostekorganizacyjnych
kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka  

Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.