XIII Dzień Drzewa w Powiecie Chrzanowskim

XIII Dzień Drzewa w Powiecie Chrzanowskim

Już po raz 13-sty zaprosiliśmy młodzież z powiatu chrzanowskiego na obchody Dnia Drzewa. W tym roku chcieliśmy zwrócić uwagę na konieczność ochrony lasów – drzew, a także przybliżyć temat rekultywacji terenów zniszczonych przez przemysł.
W imprezie tej wzięło udział 30 uczniów z 6 szkół powiatu chrzanowskiego. Przybyli do nas uczniowie Gimnazjum nr 1 i 2 w Trzebini, I i II Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie, Publicznego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Trzebini oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini. Wśród gości tej uroczystości znaleźli się: Pan Adam Potocki – Dyrektor Trzebińskiego Centrum Kultury, Pan Mirosław Siuda – Inżynier Nadzoru Nadleśnictwa Chrzanów, Pan Radosław Bąk – leśniczy Leśnictwa Myślachowice, Pani Katarzyna Wszołek – podinspektor Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta w Trzebini.
Obchody rozpoczęliśmy od prelekcji Pana leśniczego Radosława Bąka na temat rekultywacji terenów poprzemysłowych. Wykład dotyczył naszych okolic, gdyż nasz gość opowiedział nam o rekultywacji- zalesianiu, terenów piaskowni „Szczakowa” w Bukownie. Efekty tego procesu obejrzeliśmy na licznych fotografiach.
Jak co roku przygotowaliśmy konkursy ekologiczne, m.in. test wiedzy sprawdzający wiedzę naszej młodzieży na temat rekultywacji terenów zdegradowanych przez przemysł. Następnie drużyny każdej ze szkół wykonywały dowolną techniką, plakat pt. „Czas na las”. Każda praca była ciekawa i inaczej interpretowana. Ostatnim zmaganiem konkursowym był happening – „Świadomi zagrożenia lasów”. Konkurencja polegała na przygotowaniu przez młodzież krótkiej improwizacji artystycznej na ten temat. Happening miał na celu zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony lasów oraz popularyzację wiedzy o ludziach, którzy o nie dbają. Tutaj również uczniowie wykazali się pomysłowością i wyobraźnią twórczą.

Jury miało trudne zadanie, ale po długich debatach udało się wyłonić zwycięzców.
W kategorii szkoły gimnazjalne:
I miejsce – PG nr 2
II miejsce – PG nr 1
W kategorii szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce – I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie
II miejsce – II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie
III miejsce – Publiczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Trzebini
IV miejsce – Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini

Zmagania konkursowe osładzaliśmy pysznymi smakołykami przygotowanymi przez klasę 2Ż z ZSE-Ch w Trzebini – uczącą się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.
Każda ze szkół otrzymała drzewka do posadzenia w ogródkach szkolnych, a zwycięskie drużyny otrzymały nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy ufundowane przez Urząd Miasta Trzebinia oraz Wydział Ochrony Środowiska i Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

 

OPIEKUN CENTRUM INFORMACJI EKOLOGICZNEJ
POWIATU CHRZANOWSKIEGO
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO – CHEMICZNYCH
mgr inż. Joanna Kulawik
mgr inż. Barbara Michalik