Z wizytą „Na Połomiu”

Z wizytą „Na Połomiu”

28 i 29 maja klasa III OE (technik ochrony środowiska i technik ekonomista) spędziła na stażu zawodoznawczym w znanym nam już z poprzedniego roku gospodarstwie agroturystycznym „Na Połomiu” w Istebnej. Podczas wizyty uczniowie mieli okazję poznać w praktyce zasady prowadzenia księgowości przy podejmowaniu tego rodzaju działalności gospodarczej, zaznajomić się z  funkcjonowaniem przydomowej oczyszczalni ścieków, jak również zetknąć się z produkcją ekologiczną, prowadzoną przez to gospodarstwo.

Nie należy również zapominać o innych, integracyjnych walorach tego wyjazdu. Co warte wspomnienia – wyjazd w całości został sfinansowany z funduszy unijnych w ramach „Modernizacji Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”.

Zapraszamy do galerii zdjęć.