Czas próby

Czas próby

Człowieczeństwo w czasach próby – czyli o twórczości Gustawa Herlinga Grudzińskiego. To temat lekcji otwartej dla klas maturalnych, która przybrała postać teatralnego przedstawienia fragmentów „Innego świata”. Na przykładzie portretów wybranych więźniów młodzi aktorzy ukazali istotę ustroju totalitarnego dążącego do zwalczenia każdego przejawu wolności. Spektakl dopełniały prezentacje oraz piosenki Jacka Kaczmarskiego.