Egzamin zawodowy – czerwiec 2023 – Klasy: 3G,3Ż,3P,3R,3A,4PGH/H

Egzamin zawodowy – czerwiec 2023 – Klasy: 3G,3Ż,3P,3R,3A,4PGH/H

Harmonogram szkolny EGZAMINU ZAWODOWEGO czerwiec 2023 – część pisemna

Każdy zdający:

– zgłasza się na egzamin co najmniej 60 minut przed jego rozpoczęciem w stroju odświętnym

– posiada dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport lub legitymację szkolną)

– posiada długopis z czarnym tuszem oraz dodatkowo przybory wyszczególnione w osobnym Komunikacie

Harmonogram szkolny EGZAMINU ZAWODOWEGO CZERWIEC 2023 –  część praktyczna

Każdy zdający:

– zgłasza się na egzamin co najmniej 60 minut przed jego rozpoczęciem w stroju odświętnym lub

  przebiera się  w ubranie robocze, o ile jest to wymagane

– posiada dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport lub legitymację szkolną)

– posiada długopis z czarnym tuszem oraz dodatkowo przybory wyszczególnione w osobnym Komunikacie