Lekcje skrócone – 28  kwietnia 2023 r.

Lekcje skrócone – 28 kwietnia 2023 r.

28 kwietnia 2023 r. (piątek) lekcje odbywają się wg następującego porządku:

1)  7.30 – 7.55

2)  8.00 – 8.25

3)  8.30 – 8.55

4)  9.00 – 9.25

5)  9.30 – 9.55

6)  10.00 – 10.25

7)  10.30 – 11.55

8)  11.00 – 11.25

9)  11.30 – 12.00