Lekcje skrócone – 26 kwietnia (piątek) 2024 r.

Lekcje skrócone – 26 kwietnia (piątek) 2024 r.

Lekcje w tym dniu zostają skrócone i odbędą się wg następującego porządku:

1) 7.30 – 7.55

2) 8.00 – 8.25

3) 8.30 – 8.55

4) 9.05 – 9.30

5) 9.35 – 10.00

6) 10.10 – 10.35

7) 10.40 – 11.05

8) 11.10 – 11.35

9) 11.40 – 12.05

10) 12.10 – 12.35