Odeszła od nas na zawsze…

Odeszła od nas na zawsze…

Wspaniała, dobra, ciepła, przyjaźnie nastawiona do uczniów, wrażliwa na ludzkie nieszczęścia i  potrzeby, nigdy nie odmawiająca pomocy nikomu…

To nasza Kasia.

Nazywana przez nas „Kasią z sekretariatu” a przez młodzież „Panią Kasią”.

Na zawsze pozostanie w naszych sercach i wspomnieniach.

Uśmiechnięta, życzliwa, kochana… Nasza Kasia