Praktyki zawodowe: LS Airport Services S.A. oraz LS Technics Sp. z o.o.

Praktyki zawodowe: LS Airport Services S.A. oraz LS Technics Sp. z o.o.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini podpisał umowę o współpracy z LS Airport Services S.A. oraz LS Technics Sp. z o.o. Firmy zobowiązują się do pełnego wsparcia działań umożliwiających dostosowanie kształcenia zawodowego do obecnych potrzeb
w branży lotniczej w Polsce. Wsparcie to, realizowane poprzez kontakt ze specjalistami, będzie obejmowało młodzież pragnącą zdobyć wiedzę i umiejętności do podjęcia pracy w branży lotniczej w Polsce.

Praktyka zawodowa w formie projektu edukacyjnego będzie odbywała się na platformie Microsoft Teams, w formie regularnych spotkań w wymiarze 4-5 godzin dziennie ze specjalistami z branży lotniczej. Poziom zajęć jest dostosowany do szkolenia przyszłych pracowników portu lotniczego. Szkolenia będą urozmaicanie relacją na żywo z poszczególnych działów portu. Pracownicy tych firm będą również przeprowadzać specjalistyczne branżowe szkolenia dla uczniów oraz organizować zajęcia podczas wyjazdów zawodoznawczych na lotnisko w Balicach. Szkolenia będą nakierowane na zdobywanie umiejętności pod kątem obsługi portów lotniczych. Udział w praktykach zawodowych, oprócz  zdobycia wielu istotnych umiejętności daje szansę zauważenia pośród uczniów potencjałów, które będą rekomendacją podczas rekrutacji od pracy zawodowej. Praktyki te są dedykowane dla wszystkich uczniów naszej szkoły kształcących się w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali. Podejmowane działania obejmą również nauczycieli dzięki czemu skuteczniej przygotują przyszłe kadry do podejmowania pracy branży lotniczej.

Współpraca z ww. firmami będzie procesem długofalowym i w kolejnych latach obejmie wszystkich uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini kształcących się w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych z tej branży. Firma LS Airport Services to największy agent handlingowy w Polsce. Od 2009 roku jako niezależny agent, działa na Lotnisku Chopina  w Warszawie, a dynamiczny rozwój oraz wykwalifikowana kadra umożliwiła utworzenie oddziałów w portach lotniczych w Krakowie, Gdańsku  Modlinie. Firma  obsługuje w ramach handlingu największe i najbardziej prestiżowe linie lotnicze na świecie. Od 6 lutego 2018 roku wchodzi wraz ze Spółką zależną od LS Techniks Sp. z o.o.  w skład Polska Grupa Lotnicza.