Primum: securitas

Primum: securitas

18 grudnia przed południem w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie miała miejsce przyjemna dla nas uroczystość: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie przedłużyła ważność certyfikatu bezpieczeństwa dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini. Aby zdobyć certyfikat należy spełnić szereg policyjnych wymogów bezpieczeństwa młodzieży przebywającej w budynku szkoły i na terenie przyszkolnym. Nasza szkoła oczywiście te warunki spełnia (co roku młodzież w ankiecie w 95-98% wskazuje, że czuje się w ekonomie bezpiecznie). Certyfikat otrzymaliśmy dwa lata temu, teraz jego ważność przedłużono na kolejnych pięć lat.

Drugim celem spotkania było podpisanie porozumienia w sprawie współpracy, którego stronami było Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie i Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini. Efektem umowy jest zobowiązanie się do współdziałania na rzecz edukacji i bezpieczeństwa publicznego, krzewienia postaw patriotycznych i działalności profilaktycznej młodzieży szkolnej m.in. poprzez propagowanie i kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji i służby w Policji wśród młodzieży szkolnej, zapoznanie młodzieży szkolnej z funkcjonowaniem, zadaniami i uprawnieniami Policji.

Współpraca ta realizowana będzie poprzez udostępnianie szkole przez Komendę prasy policyjnej, materiałów promocyjnych i reklamowych dotyczących Policji, zapewnieniu udziału przedstawicieli Komendy w zajęciach dydaktycznych dotyczących bezpieczeństwa publicznego, realizacji na terenie Szkoły prelekcji, pogadanek, pokazów, umożliwieniu udziału uczniów w uroczystościach i przedsięwzięciach profilaktycznych organizowanych przez Komendę, wspieranie działań Szkoły w inicjatywach o charakterze patriotycznym, w przygotowywanych olimpiadach przedmiotowych i konkursach wiedzy z historii Policji oraz innych konkursach o tematyce policyjnej, turniejach i zawodach sportowych o charakterze propolicyjnym.

/PS/