Spotkanie z ZUS

Spotkanie z ZUS

24 listopada 2015 r., w ramach projektu edukacyjnego „Dni przedsiębiorczości”, odbyło się spotkanie z pracownikami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chrzanowie, którzy zaprezentowali wykład zatytułowany ”Obowiązki przedsiębiorcy wobec ZUS”.

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z licznymi obowiązkami rozliczeniowymi i płatniczymi względem ZUS, sporządzania i wysyłania druków zgłoszeniowych, deklaracji rozliczeniowych oraz innych informacji. Nasze obowiązki w tym zakresie są nieco inne w sytuacji, gdy zatrudniamy pracowników i gdy pracujemy sami. Uczniowie zostali poinstruowani jak prawidłowo wypełniać deklaracje, jakie składki należy płacić, prowadząc działalność gospodarczą, jakie świadczenia nam przysługują.

Dziękujemy paniom z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chrzanowie za wprowadzenie nas w świat ubezpieczeń i wyjaśnienie młodzieży, która być może w przyszłości zasili grono przedsiębiorców z naszego regionu, wielu ważnych kwestii.

/MTybor/