Sprzątanie Świata – Polska 2023

Sprzątanie Świata – Polska 2023

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini uczestniczyli w tegorocznej ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2023”, która odbywała się pod hasłem „Sprzątanie świata łączy ludzi”. Koordynatorem powyższego przedsięwzięcia jest Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Urzędu Miasta w Trzebini. Cel akcji to edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się negatywny wpływ człowieka na środowisko.

Przedstawiciele Ekonomika zdeklarowali sprzątanie terenu wokół „Góry Bożniowa” w centrum Trzebini. Efektem pracy było kilkanaście worków z różnymi odpadami, wśród których dominowały tworzywa sztuczne, elementy sprzętu AGD pochodzące z gospodarstw domowych. Uczniowie klasy 2 Ż spisali się na medal, likwidując dzikie składowiska odpadów zlokalizowane w pobliżu malowniczego wzgórza -„Góry Bożniowa”.