Szkolne Pakiety Multimedialne OSE

Szkolne Pakiety Multimedialne OSE

Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini jako jedna ze 120 szkół w Polsce, jedna z 10 szkół w Małopolsce i jedyna szkoła w Powiecie Chrzanowskim otrzymała wsparcie nauczania zdalnego od Państwowego Instytutu Badawczego Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – w postaci tabletów wraz z usługą dostępu do Internetu.  Sprzęt komputerowy nazywany „Szkolnym Pakietem Multimedialnym OSE” przekazany został szkole na podstawie umowy podpisanej przez Dyrektora szkoły Panią Renatą Bębenek, a Ogólnopolską Siecią Edukacyjną.

„Szkolne Pakiety Multimedialne OSE” stanowią formę wsparcia dla szkół, realizowaną przez Ministra Cyfryzacji, w uzgodnieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, za pośrednictwem Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej Państwowego Instytutu Badawczego , udzieloną w ramach projektu budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowego Instytutu Badawczego, jako operator OSE, został na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej uprawniony do nieodpłatnego wyposażenia szkół w sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne, a także do zapewnienia szkołom usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z niezbędnymi urządzeniami umożliwiającymi korzystanie z tych usług oraz oprogramowaniem.

„Szkolny Pakiet Multimedialny OSE” o wartości 24 261,75 zł brutto składa się z 25 zestawów, których elementami są: tablet wraz z usługą mobilnego dostępu do Internetu (usługa LTE), klawiatura bezprzewodowa (Bluetooth) z etui oraz rysik. Zestawy zostaną przekazane uczniom i nauczycielom, którzy mają problemy ze sprzętem komputerowym do zdalnego nauczania, bądź mają ograniczony dostęp do Internetu. Szkoła przygotowała tablety do nauki online poprzez zainstalowanie programu Microsoft Teams, za pomocą którego realizowany jest proces nauczania w okresie pandemii. 

Dziękując za to szczególne wyróżnienie, cieszymy się, że będziemy mogli wesprzeć naszych uczniów i nauczycieli w procesie zdalnego nauczania. Tak znaczne wsparcie bazy dydaktycznej szkoły na pewno przyczyni się do jeszcze efektywniejszego kształcenia na odległość.