Technik ekonomista

Absolwenci tego kierunku poszukiwani są wszędzie tam, gdzie potrzebna jest fachowa wiedza z zakresu ekonomii, finansów, zarządzania, sprzedaży, logistyki, prowadzenia działalności gospodarczej i marketingu.

Początek

1 kwietnia 2018 - 00:00

Koniec

31 sierpnia 2018 - 00:00

Adres

Głogowa 12, Trzebinia   Zobacz na mapie

Kategoria

Technikum

Technik ekonomista – co to jest za kierunek?

Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, poznać podstawowe zasady i mechanizmy funkcjonowania całej gospodarki oraz działających w niej przedsiębiorstw nasza szkoła oferuje Ci kierunek technika ekonomisty. Podczas nauki poznasz zasady: organizacji pracy biura firmy, obliczania wskaźników niezbędnych do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, sporządzania sprawozdań finansowych, prowadzenia pełnej i uproszczonej księgowości, pracy działu kadr i płac, obsługi specjalistycznych programów księgowo-finansowych, kadrowo-płacowych oraz magazynowo-sprzedażowych, marketingu, samodzielnego wykonania zadań w zakresie zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu, sprzedaży towarów i usług, prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Po ukończeniu tego kierunku uzyskasz: doświadczenia zawodowe zdobyte podczas praktyk w bankach, przedsiębiorstwach, firmach, instytucjach finansowych i urzędach, możliwość posługiwania się dwoma językami obcymi w kontaktach z kontrahentami, umiejętność redagowania korespondencji handlowej w języku polskim i obcym, umiejętność wypełniania dokumentów w działalności finansowo- księgowej, magazynowej i sprzedażowej, płacowo-kadrowej, dokumentów podatkowych, obsługi kasy fiskalnej i sprzętu biurowego.

Jakich przedmiotów będę się uczył?

Będziesz się uczył zarówno przedmiotów ogólnokształcących jak i ekonomicznych, takich jak: działalność gospodarcza, planowanie i sprawozdawczość, pracownia ekonomiczna, pracownia ekonomiczno-komputerowa, analiza finansowa, rachunkowość, język angielski zawodowy.

Gdzie pojadę na wycieczkę zawodową?

Jednym z elementów kształcenia są wycieczki programowe. Organizujemy wycieczki do banków, firm i zakładów produkcyjnych, na wyższe uczelnie. Uczestniczymy w wykładach tematycznych, w imprezach targowych. Bierzemy udział w spotkaniach z przedstawicielami urzędu miasta, urzędu pracy, ZUS, właścicielami firm.

Gdzie i kiedy będę miał praktykę zawodową?

Szkoła organizuje praktyki zawodowe, które trwają 6 tygodni (4 tygodnie w klasie drugiej i 2 tygodnie w klasie trzeciej) w instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach.

Kiedy będę zdawał egzaminy zawodowe z poszczególnych kwalifikacji?

W trakcie czteroletniej edukacji przygotowujesz się do zdania matury oraz uzyskania dwóch kwalifikacji:

kwalifikacji A.35 „Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji” – egzamin pod koniec klasy III;

kwalifikacji A.36 „Prowadzenie rachunkowości” – egzamin w połowie klasy czwartej.

Po zdaniu egzaminów z kwalifikacji A.35 oraz A.36 uzyskujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista.

Możesz więcej!

Po ukończeniu szkoły, uczestnicząc w kwalifikacyjnym kursie zawodowym w ramach kwalifikacji A.65 „Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych”, możesz uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości. Nie musisz więc uczęszczać do szkoły, aby uzyskać drugi zawód!

Jakie języki obce mogę wybrać?

W naszej szkole obowiązkowo uczysz się języka angielskiego, a jako drugi wybierasz pomiędzy: niemieckim, francuskim i hiszpańskim.

Poza zajęciami „ogólnymi” z dwóch języków obcych (w tym z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym), będziesz również miał możliwość uczęszczania na lekcje języków obcych „zawodowych”, wdrażających w terminologię związaną z tym zawodem.

Gdzie potem znajdę pracę?

Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy w obszarze prac ekonomiczno-biurowych. W przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych, w bankach, instytucjach ubezpieczeniowych i podatkowych, w działach marketingu, zaopatrzenia i gospodarki materiałowej, zatrudnienia, wynagrodzeń, księgowości, sprzedaży produktów, planowania produkcji, sprawozdawczości finansowej, w obrocie i zarządzaniu nieruchomościami oraz instytucjach prowadzących badaniach rynku.

Możesz pracować jako: ekonomista, menedżer, wirtualny finansista, księgowy, specjalista w wydziałach nadzoru finansowego, specjalista ds. budżetowania, doradca finansowo – ubezpieczeniowy, specjalista d/s bankowości i kredytów, pracownik sekretariatu, doradca inwestycyjny i podatkowy, asystent dyrektora, asystent d/s administracji. Możesz również otworzyć własną firmę świadczącą usługi finansowe, księgowe czy ubezpieczeniowe.

Absolwenci tego kierunku poszukiwani są wszędzie tam, gdzie potrzebna jest fachowa wiedza z zakresu ekonomii, finansów, zarządzania, sprzedaży, logistyki, prowadzenia działalności gospodarczej i marketingu.

Kończąc naukę w zawodzie technik ekonomista jesteś przygotowany, aby kontynuować edukację na uczelni wyższej na kierunkach: ekonomia menedżerska, gospodarka i administracja publiczna, handel zagraniczny, transport i logistyka, handel i zarządzanie sprzedażą, reklama multimedialna, informatyka ekonomiczna, bankowość i finanse, towaroznawstwo, przedsiębiorczość i inwestycje, finanse i rachunkowość, zarządzanie zasobami ludzkimi.

Więcej szczegółów

Telefon

32 61 21 185

E-mail

zsech@poczta.onet.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress