Technik ochrony środowiska

Technik ochrony środowiska – co to jest za kierunek? Jakich przedmiotów będę się uczył? Przedmioty teoretyczne zawodowe: Bezpieczeństwo i higiena pracy w ochronie środowiska Podstawy techniki Podstawy ochrony środowiska Ochrona środowiska przyrodniczego Ochrona wód Gospodarka odpadami oraz ochrona gleb Ochrona powietrza oraz ochrona przed hałasem i drganiami Aspekty prawne w

Początek

Koniec

Kategoria

Technikum

Technik ochrony środowiska – co to jest za kierunek?

Technik ochrony środowiska ZSECH

Jakich przedmiotów będę się uczył?

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

Bezpieczeństwo i higiena pracy w ochronie środowiska

Podstawy techniki

Podstawy ochrony środowiska

Ochrona środowiska przyrodniczego

Ochrona wód

Gospodarka odpadami oraz ochrona gleb

Ochrona powietrza oraz ochrona przed hałasem i drganiami

Aspekty prawne w ochronie środowiska

Język obcy zawodowy w ochronie środowiska

Bilanse i ocena zanieczyszczeń środowiska

 

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

Monitoring środowiska

Komputerowe wspomaganie w ochronie środowiska

Organizacja prac w gospodarce wodno-ściekowej

Organizacja prac związanych z zagospodarowaniem odpadów i rekultywacją gleb

Organizacja prac przy ochronie powietrza i ochronie przed hałasem

 

Co więcej, czeka na ciebie doposażona dzięki funduszom unijnym, pracownia ochrony środowiska.

 

Gdzie pojadę na wycieczkę zawodową?

W trakcie nauki będziesz miał możliwość uczestniczyć w wycieczkach zawodowych między innymi do: Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Beskid” w Żywcu, Elektrowni „Siersza” w Trzebini, Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie, Spalarni Odpadów SARPI w Dąbrowie Górniczej, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Chrzanowie.

 

Gdzie będę miał praktykę zawodową?

Będziesz mógł ją odbyć w: laboratoriach przy zakładach przemysłowych, stacjach uzdatniania wody, oczyszczalniach ścieków, działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych, przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych, przedsiębiorstwach oczyszczania miasta, prywatnych przedsiębiorstwach specjalistycznych zajmujących się ochroną środowiska.

 

Wiadomości i umiejętności zdobyte w czasie trwania nauki umożliwią Ci zdobycie kwalifikacji:

 • CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska

 

Jakie języki obce mogę wybrać?

W naszej szkole obowiązkowo uczysz się języka angielskiego, a jako drugi wybierasz pomiędzy: niemieckim, francuskim i hiszpańskim.

 

Gdzie potem znajdę pracę?

Po ukończeniu szkoły, technik ochrony środowiska może być zatrudniony w:

 • ośrodkach badań i kontroli środowiska,
 • terenowych organach administracji państwowej w zakresie ochrony środowiska,
 • stacjach sanitarno- epidemiologicznych,
 • działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych,
 • miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji,
 • stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków,
 • zakładach unieszkodliwiania odpadów,
 • pracowniach ochrony środowiska biur projektowych,
 • instytucjach naukowo- badawczych,
 • ośrodkach badawczo- rozwojowych zajmujących się ochroną środowiska,
 • prywatnych przedsiębiorstwach specjalistycznych.

Studia wyższe!

Jeśli po ukończeniu szkoły zechcesz kontynuować naukę możesz podjąć studia wyższe na następujących kierunkach:

 • ochrona środowiska,
 • inżynieria ochrony środowiska,
 • biotechnologia,
 • architektura krajobrazu,
 • inżynieria ekologiczna,
 • edukacja ekologiczna,
 • rolnictwo ekologiczne,
 • ekologia europejska,
 • gospodarka przestrzenna
 • i wiele innych, niekoniecznie pokrewnych.

Więcej szczegółów

E-mail

sekretariat@zsech.edu.pl